Raspored Ambulante za febrilna stanja

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju sa Corona virusom, Dom zdravlja Alibunar uveo je u rad novu ambulantu pod nazivom „Ambulanta za febrilna stanja“. Ambulanta radi svakodnevno i nalazi se na ulazu gde se ulazi u internističku ambulantu.

Ambulanta za febrilna stanja
Info na Facebook stranici:

error: Content is protected !!