Održano predavanje na temu „Astma i HOPB“ u fokusu

Danas je u Sali za sastanke Doma zdravlja Alibunar, održano predavanje na temu „Astma i HOPB u fokusu“. Prezentaciji su prisustvovali zdravstveni radnici Doma zdravlja Alibunar. Odziv je bio dobar i interesovanje je bilo na visokom nivou. Mogle su se čuti informacije u pogledu novih i inovativnih dostignuća u borbi protiv Astme. Predavanje je u velikoj meri bilo namenjeno zdravstvenim radnicima. Predavanju su prisustvovali pored menadžmenta Doma zdravlja i zdravstvenih radnika, predstavnici kompanije Astra Zeneca koji su prezentovali svoja dostignuća u borbi protiv Astme. 

Svi zainteresovani pacijenti koji boluju od Astme mogu se obratiti svojim izabranim lekarima od kojih mogu dobiti više informacija. Takođe možete se obratiti i lekaru specijalisti pneumoftiziologije dr Paunu Marini.

Predavanje Astra Zeneca

 

Dr Paun Marina

error: Content is protected !!