Obezbedjen novi biohemijski analizator za laboratorijske analize

Zahvaljujući naporima načelnika Kliničko – biohemijske laboratorije Doma zdravlja Alibunar dr Danijele Marine nabavljen je novi biohemijski analizator za potrebe vršenje analiza u Kliničko – biohemijskoj laboratoriji. Uz analizator nabavljen je i novi računar sa pratećim softverom i laserski štampačem koji omogućava direktno štampanje rezultata i u velikoj meri ubrzava rad službe. Sva ova oprema bi trebala da poboljša dijapazon usluga koja naša laboratorija pruža i boljem kvalitetu zdravstvenih usluga. 

Laboratorijski analizator
Biohemijski analizator
Biohemijski analizator

error: Content is protected !!