Dani Crvenog krsta Srbije

Dani Crvenog krsta Srbije

U prostorijama Crvenog krsta naše opštine dr Tamara Milivojev je održala predavanje o pravilnoj ishrani i šećernoj bolesti. Ukazala na važnost prevencije, podizanja svesti i lične odgovornosti za sopstveno zdravlje.

Dani crvenog krsta

Ukazala je na simtome šećerne bolesti, predočila načine lečenja i kontrole ove hronične bolesti. Upozorila slušaoce na teške komplikacije koje mogu dovesti do trajnog invaliditeta i smrti pacijenata.