Dnevni finansijski izveštaj

Dnevni finansijski izveštaj o prenosu finansijskih sredstava 

Dom zdravlja Alibunar, Trg slobode br. 8, PIB: 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

Ažurirano na dan: 22.05.2019

 

 
 [table id=1 /]
 
 [table id=2 /]