Edukativni materijal za korišćenje zaštitne opreme

Pogledajte edukativni video materijal za korišćenje zaštitne opreme.

 04-Personal protection Put on personal protecti…

 05-Personal protection Take off personal protec…

Edukativni materijal za pravilno korišćenje zaštitne opreme
Edukativni materijal za pravilno korišćenje zaštitne opreme