Javne nabavke u 2017 godini

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017 godinu

Pregled trenutnih javnih nabavki za 2017. godinu za Dom zdravlja Alibunar. 

Javna nabavka stomatološkog materijala: 29.12.2017. godine je započet postupak

  1. Poziv za podnosenje ponuda
  2. Odluka o pokretanju JNMV
  3. Konkursna dokumentacija 2017 stomatologija
  4. Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka reagenasa za laboratoriju i potrošnog medicinskog materijala: 20.11.2017. godine je započet postupak

  1. Odluka o pokretanju jnmv reagensi
  2. Poziv za učešće reagensi
  3. Obrazac ponude reagensi sa tehnickom dokumentacijom
  4. Konkursna dokumentacija reagensi
  5. Dopuna konkursne dokumentacije
  6. Dodatno pojašnjenje