Preventivni ginekološki pregledi u Zdravstvenoj stanici Dobrica

Dana 12.12.2018. godine u Zdravstvenoj stanici Dobrica dr Veronika Getejanc – Sfera je obavila niz preventivnih ginekoloških pregleda. Odziv pacijentkinja je bio dobar i  ujedno je dr Veronika Getejanc – Sfera iskoristila priliku da održi i konsultovanje i objasnila koliki je značaj ovakve preventive. 

Preventivni ginekološki pregledi

Odziv kod pacijenata ženske populacije je bio dobar. Preventivnim pregledima su se odazvale pacijentkinje različitog starosnog doba. Prilikom svakog pregleda detaljno je objašnjen značaj ovakve preventive čime je u velikoj meri probuđena svest kod pripadnica ženske populacije. Nadamo se i ubuduće ovakvim dobrim odzivima i u drugim naseljenim mestima. Sa sigurnošću možemo reći da je akcija postigla svoj cilj u potpunost.