Извештај о активностима на превенцији дијабетеса

„ДИЈАБЕТЕС И ПОРОДИЦА“ – „ДИЈАБЕТЕС УТИЧЕ НА ПОРОДИЦУ“

У знак подршке Светском дану борбе против дијабетеса који се обележава14 новембра, Дом здравља „Алибунар“, je у здравственој амбуланти Банатски Карловац,  организовао бесплатно мерење шећера у крви, HbА1c, мерење крвног притиска, дати су савети везани за унапређење здравља и превенцију болести. Такође, пацијентима којима је потребно праћење дијабетеса, бесплатно су  додељени апарати за шећер.

Stop diabetes

Светски дан дијабетеса (World Diabetes Day) је кампања са циљем скретања пажње на проблем дијабетеса у свету. Обележава се сваке године 14. новембра, на рођендан Frederick Banting-а, који је са Charles Best-ом допринео открићу инсулина 1922. године. Активности ове кампање у борби против дијабетеса, коју ће Интернационална дијабетес федерација (ИДФ) спроводити наредне две године, имаће за циљ: 

  • Подизање свести о утицају дијабетеса на породицу и неопходности пружања подршке таквим породицама.
  • Промоцију улоге породице у управљању дијабетесом, лечењу, превенцији и едукацији о дијабетесу

Тема Светског данадијабетеса и Светског месеца дијабетеса 2018. и 2019. године је „Дијабетес и породица” и обележава сеса слоганом „Дијабетес утиче напородицу”.

Мерење шећера у крви

Лекарска екипа на челу са директором Дома здравља Алибунар, специјалистом интерне медицине, главним техничарем и патронажном сестром, промовисала је значај едукације самоконтроле дијабетеса ради бољег управљања дијабетесом и унапређењу исхода лечења, као и значај породице у помоћи лечељу и контроли дијабетеса. Овом акцијом обухваћено је 40 осигураника. 

Мерење крвног притиска

Започета двогодишња кампања је посвећена промоцији улоге породице у превенцији, контроли, нези и едукацији о овој болести са циљем побољшања приступа програмима едукације, помоћи у лечењу и контроли дијабетеса. Дом здравља „Алибунар“ подржава ову акцију и активно ће учествовати у започетој кампањи.

Директор

                                                                                                                       Кожокар Даждеа др Динка