Akreditacija zdravstvenih ustanova

Akreditacija zdrastvenih ustanova predstavlja jedan od načina za unapređenje kvaliteta, efektivnosti, efikasnosti rada zdrastvenih ustanova. Ocenjuje se primena optimalnog nivoa standarda koji su kreirani sa fokusom na pacijenta. Cilj je unaprediti bezbednost i pacijenata i zaposlenih.

Akreditacija zdravstvenih ustanova

U periodu od 19.05.-20.05. imali smo posetu spoljašnjih ocenjivača ispred Agencije za akreditaciju zdr.ustanova.

Tim su činile: prim spec opšte med dr Gordana Palić Jevremović (Dom zdravlja Voždovac), dr Stanislava Bodić ( Dom zdravlja Bački Petrovac) ; vms Gordana Simić ( Dom zdravlja Valjevo); glavni koordinator Svetlana Drča.

Posebno se zahvaljujemo članovima fokus grupe partnera naše zajednice. Načelnici opštinske uprave Sanji  Žebeljan, komandiru policije Goranu Majstoroviću, sekretaru Crvenog krsta Danici Čančarević, glavnoj vaspitačici PU vrtića Ban Karlovac Slađani Simonović, direktorki Centra za soc rad Sandri Skumpija, vd direktoru JKP Dakić Dušanu, gen. sekretaru Sportskog saveza Davoru Petroviću.

Priznanje Lovačkog saveza Vojvodine razvoju lovstva na ovim prostorima

Veoma smo ponosni na priznanje koje nam je Lovački savez Vojvodine zvanično ukazalo. Drago nam je što je naša podrška pomogla u velikoj meri razvoju lovačkih aktivnosti na ovim prostorima i nadamo se daljoj saradnji i dovođenju naše saradnje na još veći nivo i naravno, još boljem i bržem razvoju lovstva na ovim prostorima. Kapaciteti za razvoj lovstva na ovim prostorima su veoma veliki i to treba naravno iskoristiti, a mi kao zdravstvena ustanova dajemo našu punu podršku tom razvoju. Još jednom, jedno veliko hvala na ovom priznanju.

Plaketa za lovačke zasluge

error: Content is protected !!