Dom zdravlja Alibunar – Mi brinemo o Vašem zdravlju

Dom zdravlja Alibunar je od svog osnivanja 1964 godine, pa do danas doživeo stalne uspone u kadrovskom smislu, u građevinskom delu i opremanju. Od nekadašnjih 77 radnika i nekoliko zdravstvenih stanica i ambulanti u nekim naseljenim mestima i oskudne opreme, danas Dom zdravlja ima u svakom naseljenom mestu zdravstvenu stanicu sa odgovarajućim kadrovima i opremom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opštu medicinu, kao i stomatološku službu i službu za snabevanje lekovima, a u samom centru Doma zdravlja u Alibunaru pored gore iznetog, službu hitne medicinske pomoći, razvijene specijalističke službe za internu medicinu, dispanzer za žene, pedijatriju, neuropsihijatriju, pneumoftiziologiju, medicinu rada, dobro opremljenu laboratorijsku službu, relativno nov rtg kabinet sa ultrazvučnom dijagnostikom.

 

Danas Dom zdravlja Alibunar zapošljava 121 radnika, uglavnom visokog, višeg i srednjeg medicinskog kadra.

Dom zdravlja Alibunar je uspešno završio proces akreditacije i stekao odgovarajući sertifikat izdat od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.

Naša ocena
4.5/5

Misija i vizija

Pružanje kvalitetne usluge na primarnom nivou. Povećanje kvaliteta zdravstvenog stanja svih naših sugrađana sa posebnim akcentom na ranjive grupe korisnika. 

Naše specijalnosti

  1. Primarna zdravstvena zaštita

  2. Specijalističko – konsultativne službe

  3. Stomatološka zdravstvena zaštita

  4. Kliničko-biohemijska laboratorija

Izabrani lekar

U skladu o pružanju zdravstvene zaštite svaki osiguranik ima pravo da se opredeli za svog Izabranog lekara, pa Vas iz tog razloga molimo da se opredelite za Vašeg lekara, ako to do sada još niste uradili. 

Pronađite nas na Google mapi

Pratite našu stranicu na Facebook društvenoj mreži

Facebook Comments