Unutrašnja organizacija

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja Alibunar sačinjena je od sledećih službi:

Organizacione jedinice:

 1. Služba opšte medicine
 2. Specijalističke službe
 3. Služba stomatološke zdravstvene zaštite
 4. Apoteka
 5. Služba za opšte, pravne i ekonomsko – finansijske poslove

Detaljna klasifikacija po organizacionim jedinicama:

 1. Zdravstvena ambulanta Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 2. Zdravstvena ambulanta Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac,
 3. Zdravstvena ambulanta Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 4. Zdravstvena ambulanta Lokve, adresa: Trg Oslobođenja br. 4, Lokve,
 5. Zdravstvena ambulanta Dobrica, adresa: Žarka Zrenjanina br. 36, Dobrica,
 6. Zdravstvena ambulanta Novi Kozjak, adresa: Svetog Save br. 45, Novi Kozjak,
 7. Zdravstvena ambulanta Ilanža, adresa: Miloša Crnjanskog br. 80, Ilandža,
 8. Zdravstvena ambulanta Seleuš, adresa: Maršala Tita br. 78, Seleuš,
 9. Zdravstvena ambulanta Nikolinci, adresa: Maršala Tita br. 50, Nikolinci,
 10. Zdravstvena ambulanta Janošik, adresa: Maršala Tita br. 9, Janošik,
 11. Kliničko – biohemijska laboratorija, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 12. Služba stomatološke zdravstvene zaštite Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 13. Služba hitne medicinske pomoći, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 14. Specijalistička služba za plućne bolesti i tuberkulozu Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 15. Rentgen služba i ultrazvučna dijagnostika, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 16. Služba za neuropsihijatriju, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 17. Služba medicine rada Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 18. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 19. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 20. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Banatski Karlovac,adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac,
 21. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 22. Služba polivalentne patronaže Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 23. Apoteka Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 24. Apotekarska stanica Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac,
 25. Apotekarska stanica Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 26. Apotekarska stanica Nikolinci, adresa: Maršala Tita br. 50, Nikolinci,
 27. Apotekarska stanica Lokve, adresa: Trg Oslobođenja br. 4, Lokve,
 28. Apotekarska stanica Janošik, adresa: Maršala Tita br. 9, Janošik,
 29. Apotekarska stanica Seleuš, adresa: Maršala Tita br. 78, Seleuš,
 30. Apotekarska stanica Ilandža, adresa: Miloša Crnjanskog br. 80, Ilandža,
 31. Apotekarska stanica Novi Kozjak, adresa: Svetog Save br. 45, Novi Kozjak,
 32. Apotekarska stanica Dobrica, adresa: Žarka Zrenjanina br. 36, Dobrica,
 33. Služba za opšte i pravne poslove, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 34. Služba za ekonomske i finansijske poslove, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar.