Javne nabavke u 2018 godini

Javne nabavke u 2018 godini


Plan 2018

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki


Javna nabavka goriva

 

 1. Odluka o pokretanju
 2. Poziv za podnošenje ponuda
 3. Konkursna dokumentacija gorivo
 4. Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka sanitetski i medicinski materijal (30.03.2018.)

 

 1. Odluka o pokretanju jnmv
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka rezervnih delova za sanitetska vozila (21.03.2018.)

 1. Poziv za podnosenje prijava
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Odluka o izmeni Odluke za partiju 1

 

error: Content is protected !!