Javne nabavke u 2019. godini

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

Javna nabavka – reagensi za laboratoriju

Postupak za počet 21.10.2019. godine

Javna nabavka – gorivo za vozila

Postupak započet 10.07.2019. godine

Javna nabavka – sanitetski potrošni materijal

Postupak započet 18.04.2019. godine

Javna nabavka medicinske opreme – ponovljeni postupak

Postupak započet 08.04.2019. godine

Javna nabavka rezervnih delova za vozila

Postupak započet 26.03.2019. godine

Javna nabavka medicinske opreme

Postupak započet 18.03.2019. godine

Javna nabavka stomatološkog materijala i instrumenata

Postupak započet dana 14.02.2019. godine