Dani akreditacije Doma zdravlja Alibunar

U danima posete spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju pokazali smo timski duh, pozitivnu energiju, želju za unapređenjem kvaliteta rada. Prikazali smo dom zdravlja u najlepšem svetlu, bili smo dobri domaćini. Koleginice, spoljašnji ocenjivači su prepoznali našu motivisanost i otišle su sa lepim utiscima iz naše opštine. Ovom prilikom se zahvaljujemo i članovima Upravnog odbora Skumpija Irini i Orlić Milanu, koji su neposredno uzeli učešće u našem procesu akreditacije.

Dani akreditacije Doma zdravlja Alibunar

Akreditacija zdravstvenih ustanova

Akreditacija zdrastvenih ustanova predstavlja jedan od načina za unapređenje kvaliteta, efektivnosti, efikasnosti rada zdrastvenih ustanova. Ocenjuje se primena optimalnog nivoa standarda koji su kreirani sa fokusom na pacijenta. Cilj je unaprediti bezbednost i pacijenata i zaposlenih.

Akreditacija zdravstvenih ustanova

U periodu od 19.05.-20.05. imali smo posetu spoljašnjih ocenjivača ispred Agencije za akreditaciju zdr.ustanova.

Tim su činile: prim spec opšte med dr Gordana Palić Jevremović (Dom zdravlja Voždovac), dr Stanislava Bodić ( Dom zdravlja Bački Petrovac) ; vms Gordana Simić ( Dom zdravlja Valjevo); glavni koordinator Svetlana Drča.

Posebno se zahvaljujemo članovima fokus grupe partnera naše zajednice. Načelnici opštinske uprave Sanji  Žebeljan, komandiru policije Goranu Majstoroviću, sekretaru Crvenog krsta Danici Čančarević, glavnoj vaspitačici PU vrtića Ban Karlovac Slađani Simonović, direktorki Centra za soc rad Sandri Skumpija, vd direktoru JKP Dakić Dušanu, gen. sekretaru Sportskog saveza Davoru Petroviću.

Dani Crvenog krsta Srbije

Dani Crvenog krsta Srbije

U prostorijama Crvenog krsta naše opštine dr Tamara Milivojev je održala predavanje o pravilnoj ishrani i šećernoj bolesti. Ukazala na važnost prevencije, podizanja svesti i lične odgovornosti za sopstveno zdravlje.

Dani crvenog krsta

Ukazala je na simtome šećerne bolesti, predočila načine lečenja i kontrole ove hronične bolesti. Upozorila slušaoce na teške komplikacije koje mogu dovesti do trajnog invaliditeta i smrti pacijenata.