Dom zdravlja je obezbedio novi mikroskop u Službi za zdravstvenu zaštitu žena

Novi, kvalitetniji mikroskop treba da obezbedi bolji kvalitet usluga jer je precizniji i savremeniji. Nadamo se da ćemo na ovaj način u većoj meri uspeti da pratimo aktuelne standarde kvaliteta u svetu.

Novi mikroskop u ginekologiji