O nama

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja Alibunar sa službama i organizacionim jedinicama

 1. Služba opšte medicine
 2. Dispanzersko – specijalističke službe
 3. Služba stomatološke zdravstvene zaštite
 4. Apoteka
 5. Služba za opšte, pravne i ekonomsko – finansijske poslove

Organizacione jedinice

 1. Zdravstvena stanica Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8,
 2. Zdravstvena stanica Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33,
 3. Zdravstvena stanica Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8,
 4. Zdravstvena stanica Lokve, adresa: Trg Oslobođenja br. 4,
 5. Zdravstvena stanica Dobrica, adresa: Žarka Zrenjanina br. 36,
 6. Zdravstvena stanica Novi Kozjak, adresa: Svetog Save br. 45,
 7. Zdravstvena stanica Ilanža, adresa: Miloša Crnjanskog br. 80,
 8. Zdravstvena stanica Seleuš, adresa: Maršala Tita br. 78,
 9. Zdravstvena stanica Nikolinci, adresa: Maršala Tita br. 50,
 10. Zdravstvena stanica Janošik, adresa: Maršala Tita br. 9
 11. Kliničko biohemijska laboratorija
 12. Služba stomatološke zdravstvene zaštite Alibunar
 13. Služba hitne medicinske pomoći
 14. Dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu Alibunar
 15. Rentgen služba i ultrazvučna dijagnostika
 16. Služba za neuropsihijatriju,
 17. Služba medicine rada Alibunar
 18. Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 19. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Alibunar
 20. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Banatski Karlovac
 21. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Vladimirovac
 22. Služba polivalentne patronaže
 23. Apoteka Alibunar
 24. Apotekarska stanica Banatski Karlovac
 25. Apotekarska stanica Vladimirovac
 26. Apotekarska stanica Nikolinci
 27. Apotekarska stanica Lokve
 28. Apotekarska stanica Janošik
 29. Apotekarska stanica Seleuš
 30. Apotekarska stanica Ilandža
 31. Apotekarska stanica Novi Kozjak
 32. Apotekarska stanica Dobrica
 33. Služba za opšte poslove
 34. Služba za ekonomske – finansijske poslove