Raspored lekara za period od 25.02.2019 – 01.03.2019- godine

Objavljen je raspored lekara za narednu nedelju za Dom zdravlja Alibunar, to jest za period od 25.02.2019. godine do 01.03.2019. godine. Sve naknadne izmene rasporeda biće blagovremeno objavljene radi što boljeg informisanja.

Raspored lekara od 25.02.2019. godine