Raspored lekara za narednu nedelju

Uzimajući u obzir da se pojavila potreba za time, objavljujemo raspored lekara po službama za narednu nedelju. Za sva dodatna pitanja u vezi rasporeda kontaktirajte glavnog medicinskog tehničara Stojana Mravljova na broj telefona 013/641-201. Ako smatrate da su Vaša prava u vezi zdravstvene zaštite narušena možete se obratiti Savetniku za zaštitu prava pacijenata pri Opštinskoj upravi Alibunar Cvetani Radulović – Kožokari na broj telefona: 013/641-953

Napomena: Raspored se odnosi na period od 18.02.2019. godine do 22.02.2019. godine.

Raspored lekara