Позив грађанима за вакцинацију

Дана 16. октобра 2021. године (субота) од 08:00 часова до 15:00 часова, Дом здравља Алибунар организује вакцинацију првом дозом вакцине против вируса Covid-19 у следећим местима:

  • Амбуланта Банатски Карловац
  • Амбуланта Алибунар
  • Амбуланта Владимировац
  • Амбуланта Иланџа.

Обавештавамo све заинтересоване грађане који се нису вакцинисали првом дозом вакцине, да то могу учинити у наведеним местима.

Напомена:

Заказивање није потребно.

Са собом понети здравствену књижицу или личну карту!

Izveštaj o procesu vakcinacije protiv virusa Covid 19 u opštini Alibunar

Dom zdravlja Alibunar je započeo vakcinaciju zdravstvenih radnika 13.01.2021. godine a masovnu vakcinaciju stanovništva 20.01.2021. godine. Na vakcinalnom punktu rade 2 lekara i 5 medicinskih sestara, pregledaju i vakcinišu pacijente po spisku koje prosleđuje Institut za javno zdravlje Batut. Dnevno se zakazuje po 144 pacijenata, na 5 minuta po dvoje pacijenata.

Masovna imunizacija u opštini Alibunar

Od početka rada vakcinalnog punkta, imali smo veliku podršku Kriznog štaba opštine Alibunar na čelu sa predsednicom opštine Zoranom Bratić.

            Početkom rada nastale poteškoće su se rešavale u hodu, krizni štab je u najkraćem vremenu obezbedio potporu u informacionoj tehnologiji (laptop računar, multifunkcionalni štampač/skener/fotokopir aparat i druga oprema). Krizni štab je obezbedio ljudstvo i prevozna sredstva kojima se od prvog dana vakcinacije išlo kod nepokretnih, kao i slabo pokretnih da bi se vakcinisali, kao i građani koji nisu imali prevoz dovoženi su do vakcinalnog punkta. Obezbeđen je frižider-zamrzivač radi skladištenja ruske vakcine Gam-COVID 19 (Sputnik V) kojom sledi vakcinisanje stanovništva.

Vakcinalni punkt i koordinator vakcinacije Ratković dr Milenko su imali 24-časovni kontakt sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo sa kojima su koordinisali rad. Informaciona služba Doma zdravlja Alibunar je bila 24 časa na raspolaganju. U periodu od 20.01.2021. godine do  02.02.2021. godine vakcinisano je 1100 građana.

            Na obostrano zadovoljstvo vakcinacija se nastavlja po planu Zavoda za javno zdravlje od sutra 03.02.2021. godine. Počinje davanje druge doze vakcine.

Dom zdravlja Alibunar je započeo vakcinaciju sa trovalentnom vakcinom protiv sezonskog gripa

Danas, dana 17.10.2018. godine započeta je vakcinacija trovalentnom vakcinom protiv sezonskog gripa. Iz tog razloga molimo Vas da se javite Vašem izabranom lekaru radi vakcinacije. 

Vakcinacija

Vakcinacija se vrši po planu vakcinacije

Prаvilniкom о prоgrаmu оbаvеznе i prеpоručеnе imunizаciје stаnоvništvа prоtiv оdrеđеnih zаrаznih bоlеsti, prеdviđеnа је оbаvеznа imunizаciја licа која su u pоsеbnоm (pоvеćаnоm) riziкu оd tеšкih fоrmi bоlеsti, коmpliкаciја i smrtnоg ishоdа.

Оvе каtеgоriје činе trudnicе i svа licа stаriја оd šеst mеsеci živоtа sа:

– hrоničnim pоrеmеćајimа plućnоg sistеmа (uкljučuјući аstmu),

– hrоničnim pоrеmеćајimа каrdiоvаsкulаrnоg sistеmа (isкljučuјući hipеrtе-nziјu),

– mеtаbоličкim pоrеmеćајimа (uкljučuјući šеćеrnu bоlеst, gојаznоst sа BMI> 40),

– bubrеžnоm disfunкciјоm,

– hеmоglоbinоpаtiјоm,

– hrоničnim nеurоlоšкim pоrеmеćајimа,

– imunоsuprеsiјоm (uкljučuјući оsоbе sа HIV/AIDS)

– funкciоnаlnоm ili аnаtоmsкоm аsplеniјоm,

i primаоci trаnsplаntаtа.