Objavljen je Nacionalni vodič za prevenciju, dijagnostiku i lečenje melanoma

Mеlаnоm коžе pоslеdnjih dеcеniја prеdstаvljа vеliкi јаvnоzdrаvstvеni prоblеm. Оbоlеvаnjе i umirаnjе оd mеlаnоmа u Srbiјi i svеtu је u pоrаstu. Tек јеdnа pеtinа mеlаnоmа u nаšој zеmlji оtкrivа sе u rаnоm stаdiјumu, каdа је bоlеst izlеčivа. Mеlаnоm је vrstа mаlignitеtа која је dоstupnа pоglеdu i nе zаhtеvа invаzivnе prоcеdurе zа rаnо оtкrivаnjе. Ipак, nеdоstаtак infоrmisаnоsti stаnоvništvа i spеcifičnе еduкаciје zdrаvstvеnih rаdniка uzrоci su zbоg којih sе mеlаnоm u nаšој zеmlji оtкrivа u uznаprеdоvаlоm stаdiјumu.

Info

Institut za javno zdravlje “dr Milan Jovanović – Batut”

http://www.batut.org.rs/

Održano predavanje povodom meseca borbe protiv raka dojke

Dom zdravlja Alibunar nastavlja tradiciju edukativnih programa. Povodom meseca borbe protiv raka dojke održano je predavanje u Osnovnoj školi “2. oktobar” Nikolinci gde su se slušateljke upoznale sa problemom raka dojke, njegovom rasprostranjenosću i pre svega načinima za prevenciju. Takodje polaznice su prošle obuku za samopregled dojke. Obuku i predavanje održao doktor Branislav Gajic zaposlen u Domu zdravlja Alibunar

Predavanje dr Gajić Branislav
Predavanje dr Gajić Branislav